Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla aplikacji mobilnej Moodpresso oraz dla witryny internetowej www.moodpresso.com.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") określa zasady przetwarzania przez Operatora danych osobowych i nieosobowych, które Operator gromadzi kiedy: (a) otwierasz lub używasz Strony i (b) używasz Aplikacji i dostarczanej poprzez nią Usługi. Terminy pisane wielką literą i nie zdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie określone w Regulaminie dostępnym na stronie www.moodpresso.com/pl/terms.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 13, poz. 883, z późniejszymi zmianami).
 3. Korzystanie ze Strony lub z Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie przez Operatora twoich danych osobowych i przechowywanie ich na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i na terenie Polski oraz na korzystanie z tych danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Oprócz informacji, które przekazujesz Operatorowi korzystając ze Strony, automatycznie przesyłane są również informacje o komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, którego używasz do dostępu do Strony oraz o tym, jak korzystasz ze Strony. W celu zwiększenia efektywności usług i marketingu, Operator gromadzi następujące informacje: wersję przeglądarki, adres IP, język, system operacyjny, datę i godzinę wizyty, czynności wykonane na Stronie, adres strony internetowej, która doprowadziła cię do Strony oraz dokładny użyty adres Strony. Strona nie używa ciasteczek (cookies).
 5. Poprzez Aplikację Operator automatycznie zbiera następujące dane:
  1. imię Użytkownika, tj. imię podane przez Użytkownika w Aplikacji;
  2. język wybrany przez Użytkownika;
  3. informacje o urządzeniu mobilnym: model urządzenia, system operacyjny, wersja WebView;
  4. dane eksploatacyjne: statystyki dotyczące uruchomień Aplikacji, statystyki dotyczące uruchomień Programów, statystyki dotyczące konkretnych aktywności w ramach Programów, oceny Użytkownika jego lub jej aktualnego stanu umysłu;
  5. czy i jakie zastosowano udostępnianie społecznościowe.
  Dane te zbierane są w celu świadczenia Usługi, poprawy Usługi, poprawy efektywności marketingu oraz w celu użycia zbiorczych, anonimowych danych w komunikatach marketingowych.
 6. W ramach przekazywania informacji zwrotnej na temat Aplikacji Użytkownik może zostać poproszony o następujące dane demograficzne: płeć, przedział wiekowy i zajęcie. Przekazanie tych informacji jest opcjonalne. Dane te są zbierane w celu poprawy efektywności Usługi i marketingu.
 7. Okazjonalnie Operator może korzystać z powiadomień "push notifications" w Aplikacji do wysyłania Użytkownikowi wiadomości o Aplikacji, dostępnych Rozszerzeniach i o powiązanej ofercie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień z poziomu ustawień swojego urządzenia mobilnego.
 8. Operator nie uzyskuje dostępu ani nie śledzi informacji dotyczących lokalizacji poprzez urządzenie mobilne Użytkownika.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych nieosobowych Użytkownika, tj. tylko tych danych, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika, osobom trzecim, w celu badań naukowych.
 10. Poprzez przekazanie Sugestii Użytkownik wyraża zgodę na używanie ich przez Operatora wraz z imieniem Użytkownika w materiałach marketingowych dowolnego rodzaju.
 11. Operator może angażować usługodawców do pracy z Operatorem w celu administrowania i świadczenia usług związanych ze Stroną lub z Aplikacją. Zaangażowani usługodawcy mają dostęp do twoich danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do świadczenia usług w imieniu Operatora i są wyraźnie zobowiązani nie ujawniać ani nie korzystać z danych osobowych do innych celów.
 12. W przypadku przekształcenia się działalności Operatora w inną firmę lub gdy inna firma nabyłaby wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa przedsiębiorstwa Operatora poprzez konsolidację, fuzję, zakup aktywów lub inną transakcję, Operator zastrzega sobie prawo do przekazania takiej firmie wszystkich danych (w tym wszelkich przekazanych mu danych osobowych), w których posiadaniu się znajduje.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych dotyczących Użytkownika właściwym organom lub osobom trzecim na żądanie o udzielenie takich informacji, w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Operator podejmuje stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony zabranych danych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem oraz przetwarzaniem z naruszeniem prawa, ich modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą. Należy pamiętać jednak, że nie ma całkowicie bezpiecznych sposobów przekazywania informacji przez Internet i przechowywania danych. W związku z powyższym, Operator nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa wszelkich danych.
 15. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i Operator nie zbiera świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 lat. Jeżeli Operator dowie się, że dane osobowe dziecka poniżej 13 lat zostały zebrane, podejmie on kroki w celu zaprzestania przechowywania takich danych tak szybko, jak to możliwe.
 16. Wszelkie dane, które zbiera Operator podlegają Polityce Prywatności obowiązującej w momencie ich zebrania. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności z ważnych przyczyn, w dowolnym czasie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w prawie, zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w oferowanej Usłudze. Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zaktualizowanej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.moodpresso.com/pl/privacy. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem następnego użycia Aplikacji.
 17. Możesz zażądać wglądu do, zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Operatorowi lub zebranych przez niego za pośrednictwem Strony lub Aplikacji, wysyłając do Operatora wiadomość na adres kontakt@moodpresso.com.
 18. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Operatorem, wysyłając wiadomość na adres kontakt@moodpresso.com.
 19. Polityka Prywatności podlega prawu polskiemu.
Strona główna
Regulamin
Polityka Prywatności
Kontakt
Możesz skontaktować się z nami przez e‑mail kontakt@moodpresso.com